Tel 93 803 19 50

L’Associació Nou Centre d’Igualada de Comerciants, Negocis i Entitats, amb la col·laboració e l’Ajuntament d’Igualada, organitza la fira de primavera, al mes d’abril o de maig.

Es programen activitats lúdiques i recreatives, sortejos i actuacions, tot acompanyat d’una fira comercial en la que hi participen comerços de l’àmbit i d’altres artesans o expositors.