Alta d'establiments!

Clica aquí!

Compra iBons Joves!

Clica aquí!

Tens dubtes? Contacta'ns

INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA

 

1. OBJECTIU DE LA CAMPANYA IBONS JOVES DEL SERVEI DE JOVENTUT I L’ÀREA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA 

L'Ajuntament d’Igualada llança una campanya de i-bons jove al consum amb l'objecte de donar suport econòmic i fomentar el consum dels joves igualadins/es en el comerç local. 

A nivell de requisits dels establiments ens proposen el següent: 

- Ser empreses de comerç al detall, serveis assimilats al comerç al detall i hostaleria amb establiment comercial ubicat a Igualada, amb menys 400m2 i situat a peu de carrer 

- Acceptar comercialitzar i rebre com a mitjà de pagament el bo.  

- Activitat econòmica ja sigui persona física o jurídica.  

- L’establiment comercial ha d’estar ubicat a Igualada. En queden excloses aquelles empreses que tinguin el domicili fiscal al municipi d’Igualada, però que desenvolupin la seva activitat en centres de treball localitzats en altres municipis.  

- Queden excloses també les empreses que pertanyin a grans companyies, entitats financeres o bancàries, habitatges d’ús turístic i apartaments turístics, administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques i altres ens públics i les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.  

- L’activitat econòmica ha d’estar degudament legalitzada a l’Ajuntament d’Igualada.  

2. IMPORT DESTINAT A AQUESTA CAMPANYA 

La campanya dels ibons joves al consum pels sectors anteriorment esmentats s’ha dotat amb un import de 120.000 euros. 

3. NOMBRE I IMPORT DELS BONS 

Es posen a disposició dels igualadins que compleixin les condicions necessàries un total de 17142 Ibons joves d’Igualada, fins exhaurir existències. Cada bo tindrà un valor de 10 euros, dels quals 3 euros els aportarà el consumidor i 7 euros els aportarà l'Ajuntament d’Igualada. 

El límit màxim de compra i bescanvi per igualadí/na serà de 5 bons. Es podrà bescanviar un màxim de 5 bons en la mateixa compra. 

Cada comerç podrà bescanviar un màxim de 3000 euros en bons.  

4. TERMINI PER COMPRA I BESCANVI DE BONS 

El termini per la compra i bescanvi de bons en els establiments comercials adherits a la campanya serà del 2 de novembre al 24 de desembre de 2023.  

5. COMPRA DE BONS 

La compra de bons es realitzarà a través de la pàgina web ibonsigualada.cat  

6. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES/ELS CONSUMIDORES/S PER A L'ADQUISICIÓ DE BONS 

6.1. Empadronat al terme municipal d’Igualada. 

6.2. Nascuts entre el 2000 i el 2007

6.3. Que declari responsablement que no incorre en cap prohibició establerta en l'art. 13.2 de la Llei General de Subvencions 

6.4. Que declari responsablement que es troba al corrent de la Hisenda Municipal, de la Tresoreria de la Seguretat Social i de l'AEAT. 

6.5. Que declari responsablement que compleix tots els requisits establerts per aquesta campanya i que autoritza a l'Ajuntament d’Igualada a comprovar la veracitat de les dades declarades. 

7. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS ESTABLIMENTS PER ADHERIR A LA CAMPANYA 

- Ser empreses de comerç al detall, hostaleria o restauració i serveis assimilats al comerç al detall, amb establiment comercial ubicat a Igualada, amb menys 400m2 I situat a peu de carrer 

- Acceptar comercialitzar i rebre com a mitjà de pagament el bo.  

- Activitat econòmica ja sigui persona física o jurídica.  

- L’establiment comercial ha d’estar ubicat a Igualada. En queden excloses aquelles empreses que tinguin el domicili fiscal al municipi d’Igualada, però que desenvolupin la seva activitat en centres de treball localitzats en altres municipis.  

- Queden excloses també les empreses que pertanyin a grans companyies, entitats financeres o bancàries, habitatges d’ús turístic i apartaments turístics, administracions públiques, organismes autònoms, empreses públiques i altres ens públics i les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.  

- L’activitat econòmica ha d’estar degudament legalitzada a l’Ajuntament d’Igualada.  

8. TERMINI D'INSCRIPCIÓ PELS ESTABLIMENTS 

Els establiments es podran inscriure a la campanya Ibons joves d’Igualada fins a final de campanya, el proper 24 de desembre de 2023. 

Per a més informació i dubtes contactar per e-mail a: [email protected]  

Contacte amb suport tècnic a través del formulari de contacte. 

Ajuntament d’Igualada
Servei de Comerç
Av. Mestre Muntaner, 86
Tel 93 805 04 09 Ext.3255
[email protected]
Whatsapp
Necessites ajuda?
Hola!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram