Ja es poden sol·licitar els ajuts per a la represa de l’activitat econòmica arran de la crisi de la covid-19

25 de juny de 2020

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, ha explicat aquest dimarts que el 10 de juliol finalitza el termini per a la presentació de les sol·licituds de la nova línia d’ajuts que l’Ajuntament d’Igualada ha creat, destinada a la represa o l’adaptació de l’activitat econòmica arran de la crisi sanitària generada per la Covid-19. Marcé ha recordat que es tracta d’una subvenció de caràcter reintegrable a la qual es poden acollir les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial minorista o serveis professionals no essencials que hagin vist suspesa o paralitzada la seva activitat econòmica a causa de l’estat d’alarma i que hagin d’afrontar despeses extraordinàries per reprendre o adaptar l’activitat econòmica del seu establiment.

Marcé ha recordat que la despesa subvencionable serà aquella necessària per a reprendre o adaptar l'activitat econòmica (projecte mínim de 1.200 euros), ja siguin inversions o despesa corrent, en el marc de les tres línies següents: sistemes de protecció i anàlisi sanitària; solucions digitals per al negoci necessàries per adaptar-se a la nova situació, o despeses necessàries per a la reactivació econòmica i estratègica.

La subvenció reintegrable serà, com a màxim, del 80% de la despesa elegible, amb el límit màxim de 4.000 euros. La dotació pressupostària és de 150.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar del 15 de juny al 10 de juliol. Ambdós inclosos, a través del web de l’Ajuntament d’Igualada, en l’apartat de e-tràmits.  https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/.

Marcé ha destacat que aquesta nova línia s’afegeix a les tres que ja es convoquen habitualment. La primera concedeix subvencions a fons perdut per al foment de llocs de treball estables. Els requisits són que l’empresa generi activitat econòmica a Igualada i que es mantingui la plantilla i s’incrementi el nombre de treballadors indefinits. L’import mínim de la subvenció és de 600 euros.

La segona línia consisteix en subvencions a fons perdut per al foment de la creació de noves empreses. L’alta de l’empresa ha d’haver estat formalitzada durant l’any 2019 i cal que hi hagi una inversió mínima de 3.000 euros per soci en immobilitzat material durant aquell mateix any. També s’ha d’acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa. L’import mínim de l’ajut és de 1.500 euros i el màxim, de 3.800.

Finalment, també es convoquen ajuts a fons perdut per al foment a la consolidació de l’activitat dels treballadors autònoms. Se subvencionen les quotes del RETA des del 25è mes fins al 36è a raó de 50 euros mensuals fins a un màxim de 500 euros. 

Ajuntament d’Igualada
Servei de Comerç
Av. Mestre Muntaner, 86
Tel 93 805 04 09 Ext.3255
[email protected]
Whatsapp
Necessites ajuda?
Hola!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram