L’Ajuntament impulsa una línia d’ajuts destinats a reprendre o adaptar l’activitat econòmica arran de l’episodi de covid-19

9 de juny de 2020

Les subvencions s’afegeixen a les que es convoquen cada any per ajudar els treballadors autònoms, fomentar el treball estable o crear noves empreses

Aquest any 2020 l’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Dinamització Econòmica, convoca novament tres línies de subvencions destinades a empreses, bé sigui per ajudar els treballadors autònoms, el foment dels llocs de treball estables o la creació de  noves empreses. A més, com a novetat, l’Ajuntament ha ampliat els seus recursos i ha creat una nova línia d’ajuts destinada a poder reprendre o adaptar l’activitat econòmica arran de la crisi sanitària generada per la COVID-19.

Els destinataris d’aquesta nova línea són les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat comercial minorista, serveis professionals no essencials que requereixin l’obertura al públic, que hagin vist suspesa o paralitzada la seva activitat per raó de l'estat d'alarma i que hagin de d’afrontar despeses extraordinàries per a reprendre o adaptar l'activitat econòmica del seu establiment.

En tot cas, aquestes ajudes estan limitades als establiments on es desenvolupen les activitats indicades sempre que compleixin les condicions següents: que durant l'exercici 2019 no hagin superat la facturació de 700.000 euros; que en la data inicial de sol·licitud de la subvenció tinguin menys de deu treballadors, i que hagin obtingut un mínim de 5 punts, d’acord amb els criteris de puntuació establerts.

La despesa subvencionable serà aquella necessària per a reprendre o adaptar l'activitat econòmica (projecte mínim de 1.200 euros), ja siguin inversions o despesa corrent, en el marc de les tres línies següents: sistemes de protecció i anàlisi sanitària; solucions digitals per al negoci necessàries per adaptar-se a la nova situació, o despeses necessàries per a la reactivació econòmica i estratègica.

La subvenció reintegrable serà, com a màxim, del 80% de la despesa elegible, amb el límit màxim de 4.000 euros. La dotació pressupostària és de 150.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar del 15 de juny al 10 de juliol. Ambdós inclosos, a través del web de l’Ajuntament d’Igualada, en l’apartat de e-tràmits.  https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/.

Aquesta línia específica dedicada a pal·liar els efectes de la Covid-19, s’afegeix, doncs, a les tres que ja es convoquen habitualment. La primera concedeix subvencions a fons perdut per al foment de llocs de treball estables. Els requisits són que l’empresa generi activitat econòmica a Igualada i que es mantingui la plantilla i s’incrementi el nombre de treballadors indefinits. L’import mínim de la subvenció és de 600 euros.

La segona línia consisteix en subvencions a fons perdut per al foment de la creació de noves empreses. L’alta de l’empresa ha d’haver estat formalitzada durant l’any 2019 i cal que hi hagi una inversió mínima de 3.000 euros per soci en immobilitzat material durant aquell mateix any. També s’ha d’acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa. L’import mínim de l’ajut és de 1.500 euros i el màxim, de 3.800.

Finalment, també es convoquen ajuts a fons perdut per al foment a la consolidació de l’activitat dels treballadors autònoms. Se subvencionen les quotes del RETA des del 25è mes fins al 36è a raó de 50 euros mensuals fins a un màxim de 500 euros. 

El termini per sol·licitar aquestes tres línies d’ajuts acaba el 3 de juliol.

Ajuntament d’Igualada
Servei de Comerç
Av. Barcelona 105 - Tecnoespai
Tel 93 806 65 55
[email protected]
twitter-squarefacebook-square
Whatsapp
Necessites ajuda?
Hola!